Üzüm bağlarında budama başladı

Erken budama bağlarda hastalıklara yol açar

Üzüm bağlarında budama başladı

Erken budama bağlarda hastalıklara yol açar

Üzüm bağlarında budama başladı
23 Aralık 2020 - 20:14


Manisa'da üzüm hasadı bitti, dinlenen bağlarda budama başladı. Gölmarmara Ziraat Odası, kış

budamasıyla ilgili üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Budamanın yaprakların tamamen döküldüğü,

yıllık sürgünlerin tamamının kahverengileştiği ve odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün

kalana kadar olan dinlenme (uyku) döneminde yapılması gerekiyor. Erken budanan asmada gözler

erken uyanır. Bu gözler özellikle Nisan ayı başlarındaki ilkbahar geç donlarından daha fazla zarar

görürler. Böyle bölgelerde soğuk zararını en aza indirmek için budamayı mümkün olduğu kadar geç

yapmak gerekir. Ölükol, kav gibi mantari hastalıklar yağmurla nemle yayılırlar. Hastalık etmenlerinin

budamada açılan yaralardan 2 ay süreyle içeri girme tehlikeleri vardır. Budamayı ehil kişiler

yapmalıdır. Asmalar çeşidin gerektirdiği şekilde budanmalıdır. Asmalara gereğinden fazla ürün yükü

verilmemelidir. Budama zamanına dikkat edilmelidir. Budamada bırakılacak ürün çubukları verimli

çubuklardan seçilmelidir.


Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da bağlarda kış budaması

başladı. Gölmarmara Ziraat Odası sosyal medya hesabından bağcılıkta kış budaması ile ilgili

açıklamada bulunarak, üreticileri uyardı. Yapılan açıklamada, Asma sert budanması gereken önemli

kültür bitkilerimizden birisidir. Bir yıl evvel oluşmuş ve odunlaşmış bulunan yıllık sürgünlerin yüzde

85-inin yaprak dökümünden yeniden uyanmasına kadar geçen dönem içerisinde kesilip çıkarılması

işlemine budama denir. Budama hangi amaçlarla yapılır? Asmaya uygun şekil verilerek korunması,

ürün çubuklarının dengeli bir şekilde dağıtılması, uzun yıllar kapasitesiyle orantılı bir şekilde ürün

oluşturmasının sağlanması, toprak işleme, sulama, ilaçlama, hasat vb. kültürel işlemlerinin

kolaylaştırılması, yeşil budama, salkım seyreltme işçiliği ve benzeri işçilik maliyetlerinin azaltılması"

denildi.

ÖLÜKOL KAV GİBİ MANTARİ HASTALIKLAR YAĞMURLA NEMLE YAYILIRLAR

Budamanın yaprakların tamamen döküldüğü, yıllık sürgünlerin tamamının kahverengileştiği ve

odunlaştığı dönemden gözlerin uyanmasına 15 gün kalana kadar olan dinlenme (uyku) döneminde

yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Erken budanan asmada gözler erken uyanır. Bu gözler

özellikle Nisan ayı başlarındaki ilkbahar geç donlarından daha fazla zarar görürler. Böyle bölgelerde

soğuk zararını en aza indirmek için budamayı mümkün olduğu kadar geç yapmak gerekir. Ölükol, kav

gibi mantari hastalıklar yağmurla nemle yayılırlar. Hastalık etmenlerinin budamada açılan yaralardan

2 ay süreyle içeri girme tehlikeleri vardır. Erken budama ile bu risk artacağından budamayı

geciktirmek gerekir. İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen erkenci sofralık üzüm yetiştiriciliğinin

yaygın yapıldığı güney bölgelerimizde ise bağların budanması erken uyanması ve hasadın erkene

alınabilmesi bakımından tavsiye edilir. Asma hasattan sonra da canlılığını devam ettirir ve kışı

geçirmek için gerekli besinleri biriktirmeye devam eder. Erken budama ile yeterli besin biriktiremeyen

sürgünler pişkinleşemez, soğuktan ve hastalıklardan daha fazla etkilenir. Dolayısıyla hasatla

yaprakların tamamen döküldüğü dönem arasındaki erken budama zararlıdır" denildi.

BUDAMADA ÇUBUK MİKTARI ÖNEMLİ


Budama yapılırken asmada bırakılacak çubuk miktarının belirlenmesinde en iyi ölçü, asmanın bir

önceki yılda gösterdiği gelişmenin gözlenmesidir. Yapılan gözlemde çubuklar çeşide özgü kalınlığa

ulaşarak normal düzeyde gelişme göstermiş ise bir önceki yılın sayısına yakın çubuk ve göz bırakılması

gerekmektedir. Asmada bulunan çubukların fazla sayıda, normalden daha kalın, kuvvetli, uzun ve aşırı

gelişme göstermesi yanında fazla sayıda obur sürgünleri de görülüyor ise bu durumda çubuk ve göz

sayısı arttırılmalıdır. Çubuklar az sayıda, cılız ve zayıf gelişerek iyi olgunlaşamadığında ise önceki yılda

asmanın kapasitesinin üzerinde yüklendiğinin işareti olup bu koşullarda asma daha sert budanarak

çubuk ve göz sayısı azaltılmalıdır. 2-3 göz üzerinden gerçekleştirilen kısa budamada ise daima

gövdeye yakın olan sürgünler ürün çubuğu olarak tercih edilmekle birlikte bazen daha uzakta

olmasına rağmen sağlıklı, iyi pişkinleşmiş, dik gelişen sürgünler de tercih edilebilir. Yine kısa budanan

çeşitlerde asmanın kaldırabileceği düşünülerek 5-7 göz bırakılıp ürün yükünün artırılması yoluna

gidilebilir. Asmanın ürün miktarı ile sürgün gelişmesi arasında ters bir ilişki mevcuttur. Özellikle

asmaya kapasitesinin üzerinde yükleme yapıldığında sürgün gelişmesi zayıflayarak, ürünün kalitesi

düşmekte ve üzümlerin olgunlaşması da gecikiyor.

BUDAMA ŞEKİLLERİ

1.Baş Budamaları: Budama ünitelerindeki yıllık sürgünlerin bir göz üzerinden budanması işlemidir.

Amerikan asma anaçları ile soğuk yörelerde zayıf gelişen omcalarda uygulanır. Bu işleme kabaklama

da denilmektedir. 2.Kısa Budamalar: İki yaşlı dalın üzerinde bulunan bir yaşlı sürgün üzerinde 2-3 göz

bırakacak şekilde yapılan budamalardır. Kısa budamalar genel olarak, dip gözleri verimli çeşitlerde,

zayıf gelişen ancak genetik vasıf olarak iri salkım yapan çeşitlerde ve omcada kuvvetli sürgünler

oluşturmak veya omcayı yeniden şekillendirmek amacıyla yapılan gençleştirme budamalarında tercih

edilir. 3.Uzun Budamalar: Bu budama dip gözleri az verimli kuvvetli gelişen çeşitlerde

uygulanmaktadır. Bazı yörelerde Goble ve bazı terbiye şekillerinde uzun budama kullanılır. Çubuk

üzerinde 5-7 göz bırakılır. 4.Karışık Budamalar: Hem uzun (8 ve daha fazla), hem de kısa (2-3) gözlü

çubukların kullanıldığı budama şeklidir. Kısa bırakılan sürgüne yedek (ırgat), uzun bırakılan ürün

çubuğuna bayrak denir. Budamada bırakılan kısa çubuklar ertesi yılın yedek ve ürün çubuklarını

oluştururlar. İyi sürgün vermiş kısa çubukta gövdeye yakın olan sürgün yeniden ırgat, uçtaki sürgün

bayrak olarak bırakılır. Bu budama şekli kuvvetli gelişen verimli fakat dip gözleri genellikle verimsiz

çeşitlerde (özellikle Sultani Çekirdeksiz) uygulanır. Her uzun çubuğa bir kısa çubuk bırakmak idealidir.

Verim çağındaki asmalarda ırgat bırakmayı ihmal etmemeli en azından 2 uzun çubuğa bir kısa çubuk

bırakılmalıdır.

BUDAMAYI BİLENLER YAPMALI

Budamayı ehil kişiler yapmalıdır. Asmalar çeşidin gerektirdiği şekilde budanmalıdır. Asmalara

gereğinden fazla ürün yükü verilmemelidir. Budama zamanına dikkat edilmelidir. Budamada

bırakılacak ürün çubukları verimli çubuklardan seçilmelidir. Bırakılacak ürün çubukları sağlıklı ve pişkin

olmalıdır. Çok kalın ve ya çok ince çubuklar ile boğum araları çok dar ve ya çok geniş olan çubuklar

ürün çubuğu olarak bırakılmamalıdır. Ürün çubukları destek sistemi üzerinde dengeli bir şekilde

bağlanmalı, çubuklar tellere bağlanırken mümkün olduğunca üst üste ve sık sarılmamalıdır. Çubuklar

mümkün olduğunca en alt tele bağlanmalı, tele paralel kısım mümkün olduğunca uzun olmalıdır.

Sultani çekirdeksiz budamasında mümkünse her bayrağa bir yedek (ırgat) bırakılmalı, olmazsa en

azından 2 bayrağa 1 yedek bırakılmalıdır. Yedekler güneş gören iyi havalanan gövdeye yakın

bölgelerde bırakılmalıdır. 2 veya daha fazla yaşlı karakolların gövde teli hizasından kaçmasına izin


verilmemelidir. Budama yapılan asmada açılan yaralar nem girmemesi için ahşap koruyucu, aşı

macunu vs. ile kapatılmalıdır. Budamadan sonra asmalara tepeden tırnağa yüzde 4 lük bordo

bulamacı uygulanmalıdır. Sürgün ucu göze en az 1 cm uzaktan gözün ter tarafına meyilli şekilde

kesilmelidir. Budama artıkları mutlaka bağın arasından uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. CÜNEYT

HASÇELİK

Bu haber 2983 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum