KUR'AN-I KERİM
Erkan AKBALIK

Erkan AKBALIK

KUR'AN-I KERİM

10 Haziran 2020 - 00:34


 
Hiç şüphesiz, zikri olan  Kur’an-ı Kerim’i indiren Hz.Allah’tır.
Hz. Allah, hakla indirdiğini elbette  her an  koruyacaktır.
 
 
Kıyamete kadar  muhafaza edilecek hayat kitabı Kur’an,
O’nun muhafızıdır bizzat yeri göğü ve her şeyi yaratan.
 
 
Kur’an, Hz.Allah tarafından rahmet olarak peyder pey indirildi.
 Rabbimiz insanların hayatına kolayca uygulanmasını diledi.
 
 
 Kur’an’a en muhtaç olan ilk halka cahiliye Arap’larıydı.
Bu vesileyle  Kuran’ın dili Arapça okunan bir hitabeydi.
 
 
Hz.Allah tüm  halklara konuştukları  dilde kitap gönderirdi.
Nebi as göndermediği,uyarmadığı hiçbir milleti helak etmedi.
 
 
Kentlerinin merkezi konumunda bulunan Mekke’de indi.
 Halka halka bütün insanlar Kur’an’ı Kerim’le uyarılmak istendi.
 
 
Gerçekleşeceğinden asla şüphe olmayan o Kıyamet Günü’ne, İnsanlar hazırlık yapıp, Cennetlik olsun diye geldi Kur’an.
 
 
Çünkü O gün gelip çatınca, artık çalışma ,ibadet biter bir anda.
İnsanların iyileri Cennete girecek;Hz.Allah’ı gazplandıranlar ise çılgın ateşe!
 
 
 
 
 
 
 Kur’an, hiç şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı…
Güvenilir bir elçi Cebrail’in  Hz.Allah’tan getirdiği hak sözdür.
 
 
Cebrail, onu doğrudan Hz.Allah’tan  olduğu gibi alıp getirmiş.
Hz.Allah’ın seçip razı olduğu Hz.Muhammed(sav)in kalbine indirmiş.
 
 
Cebrâil'e düşman olan,aslında  Hz.Allah'ın düşmanıdır.
Çünkü O, Kur'ân'ı Allah'ın bilgisi,planı iradesiyle Nebi’sine ulaştırandır.
 
 
Mü'minlere hidayet rehberi olan ve müjdeler getiren Kur'ân'ı indirdi.
Hz.Muhammed’(sav)in kalbine,hafızana, Cebrâil i Emin vahyi iletti.
 
 
Kur’an, şerefli bir Elçi, vahiy meleği Cebrail’in Rabb’inden aldığı,
Kulu Muhammed(sav)’in kalbine indirdiği Hz.Allah’ın  kainata son sözü.
 
 
Elbette ve kesinlikle  Kur’an-ı Kerim, önceki kitapları denetçi ve tasdiktir.
Korunmuş Ana Kitap'taki Levh-i Mahfuz’da yazılı ve kayıtlı bir hakikattir.
 
 
 
Cebrail onu Levh-i Mahfuz’dan  olduğu gibi indirdi.
Hiçbir cin,şeytan ve benzeri şerli yaratık ona ilişmedi ve ilişemezdi.
 
 
 
 
Kur’an’a bir şey karıştırılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez. Çünkü ona, tertemiz meleklerden başkası kesinlikle erişemez.
 
 
Şirkten ve inkârdan arınan temiz Müminlerden başkası faydalanamaz.
Hidayetine tabi olmayanlar ,bereket ve sevabına da  nail olamaz.
 
 
İnşaAllah,tertemiz olan meleklerden başkası ona el süremeyecek,değiştiremeyecek.
Emin elçiden, masum peygamberden başkası onu dile getiremeyecek,tahrif edemeyecek.
 
 
Kur’an’ı Kerim’i şeytanlar, cinler indirmiş değildir haşa!
O, doğrudan doğruya Âlemlerin Rabb’i tarafından gönderilmiştir tüm insanlığa.
 
 
Hz.Allah tarafından korunan bu kitap,asla ve hiç değiştirilmeyecek.
Nebi(as)’a nazil olmuş ve tüm insanlığa tebliğ edilecek.
 
 
Kur’an,inişiyle kıymetlenen mübarek bir gecede indirildi.
Kadir Gecesi’nde hüsrandaki insanlığın kurtuluş reçetesi  indi.
 
 
Kur’an, insanlığa yol gösterek  doğruyu yanlıştan ayırdı.
İyiyi kötüden,hakkı batıldan ayıran muhakkak Furkan idi.
 
 
Hz.Allah,Kur’an’ı  sûre sûre, ayet ayet bölümlere ayırdı.
İnsanlar rahat öğrenip hayatlarında yaşasınlar diye zamana yaydı.
 
 
 
Kur’an insanlara yavaş yavaş ve hayata sindire sindire okundu.
Bir defada toplu olarak değil, yirmi üç yıl boyunca aşama aşama nazil oldu.
 
 
Kulu ve elçisine, insanoğluna bu hikmet dolu Kitabı gönderdi.
Kur’an’da insanı çelişkiye, kuşkuya düşürecek veya saptıracak  bir  şeye izin vermedi.
 
 
Yanlışlığa ve eğriliğe yer vermeyen Hz. Allah’a hamdü senalar olsun.
Her türlü övgüye, teşekküre ve hamde lâyık rabbimize şükürler olsun.
 
 
Kur’an,bütün kutsal kitapların özü ve esası olan ana kaynaktandır.
Çok yücedir, insanlığı kurtuluşa ulaştıracak hüküm ve hikmetlerle doludur.


 
 
İşte Hz. Allah, tüm insanlığı bu kutlu kitaba çağırıyor.
Dosdoğru yolu bulun,kaybolmadan Cennet’e ulaşın diyor.
 
 
 
En güzel öğütleri, en doğru hükümleri içinde barındıran Kur’an’dır.
Rasulullah’ın apaçık delili olarak da hikmetli Kur’an şahittir.
 
 
 
 
Hz.Allah’ın katından  rahmet ve merhametle indirilen kılavuz,
Mutluluk ve bereket kaynağı kutlu bu Kur’an’a sahibiz.
 
 
 
 
İnsanlar Kur’an ayetleri üzerinde iyice düşünsünler diye,
Gönderildi sağduyu sahipleri onu okuyup öğüt alsınlar diye.
 
 
Kur’an, hayır ve bereketlerle dolu bir hikmet kaynağıdır.
Tüm insanlığın iyiliği için nasihat ve uyarı kitabıdır.
 
 
Kur’an,tüm insanlığa gönderilmiş feyiz ve bereket kaynağıdır.
Merhamete lâyık olabilmek için karşı gelmekten sakınılmalıdır.
 

 
Kur’an’a inanlar mutlaka Âhirete inanır, gereğini yaparlar
Rab’leriyle aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutarlar.
 
 
 
Rabbinin kendisiyle konuşması için Kur’an ı Kerim okurlar.
Rabbiyle konuşmak için  namazda titiz ve dikkatli davranırlar.
 
 
 
Kur’an kendisinden  önceki kutsal kitapları tasdik eder.
Tahrif edilmiş, çarpıtılmış hükümleri düzelterek tashih eder.
 
 
 
Hak ve hakikati hurâfelerden ayıklayan  denetleyici bir kitaptır.
Doğruyu yanlıştan ayıran,hakikattır, mutlak Furkan’dır.
 
 
 
Allah’ın bu Kitapta indirdikleriyle hükmedilmeli.
Hakîkat bırakılıp da, insanların heva ve heveslerine teslim olunmamalı.
 

Dosdoğru hükümleri içinde barındıran bu Son Kitaptır.
Karanlıklardan aydınlıklara çıkaracak Nur u Hüdadır.
 
 
Kur’an,iyiliği arttırmak için,hayırlı işlerde birbirinizle yarışın der.
Kur’an’ın ışığında, en güzel toplumu oluşturmamızı ister.
 
 
Şeytanlaşanlara  kulak asmadan,hak yolda ilerleyin der.
Bizi ayartmalarına, saptırmalarına engel olmamızı ister.
 
 
 
 Hepimiz eninde sonunda Allah’ın huzuruna varacağız.
Anlaşmazlığa düştüğümüz her konuda  Allah’ın hükmüne şahit olacağız.
 
 
Kur’an bir dağın üzerine inseydi dağ param parça olurdu.
Allah korkusundan  taşın ,dağın  hürmetine şahit olurduk.
 
 
 
Kulluk emânetini yüklenen insanoğlu Kur’an’ın hakkını veremedi
Hz.Allah’ın kudretini.büyüklüğünü   gereği gibi takdir edemedi.
 
 
 
Muhteşem kitap  Kur’an karşısında duyarsız kalınca
Cehennem ve Cennet’e rağmen gamsız yaşayabiliyoruz.
 Kur’an,biz insanlara ibret dolu  örnekler verir.
Bizleri ruhen ve zihnen düşündürüp öğüt almak için eğitir.
 
Kuran, kıyâmete kadar hayatın her alanına hükmetmesi gerekendir.
Hz.Allah’ın Kitabı, şanlı, şerefli, çok kıymetli mesajıdır.
 
 
 Kur’an, Mü'minler için bir hidayet rehberi  ve bir müjdedir.
Bu kitap, inananlara yol gösterici ve ilâhî  bir nimettir.
 
 
 
Hz.Allah, Kur’an’ı her şeyin açıklayıcısı kıldı.
Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde kaynağı yaptı.
 
 
Yalnızca Allah’a boyun eğen Müslümanlara bir hidâyet rehberidir.
Allah’ın kitabına uymayana kim,nasıl hidayet verebilir?
 
 
Hz.Allah,öğüt almamız için Kur’an’ı kolaylaştırdı.
Kitabını uyanlar için rahmet kaynağı ve bir kurtuluş müjdesi kıldı.
 
 
 
Kur’an, apaçık bir nur;aydınlatıcı bir ışık olarak gönderildi.
Karanlıkları yok edip kainata nur yaymaya geldi.
 
 
 
Kur’an’da ihtiyaç duyduğunuz her konuyu açıklayıcıdır.
Önce yaşanan ve sonra yaşanacaklarla ilgili bilgiler barındırır.
 
 
 
 
 
 
 Kur’an’ın mesajı, bütün insanlığa sunulan bir uyarı, bir  nasihattir.
Kur’an’ın hedefi insanlığı huzur,afiyet,barış ve adalet içinde yaşatmaktır.
 
 
 
Kur’an, inananları sonsuz mutluluğa ulaştıracak kılavuzdur,
Nankörlük edenlere de azâbı hatırlatan açık ve kesin bir gerçektir.
 
 
 
 Kur’an, her konuda son sözü söyleyen, en mükemmel hükümleri içerir.
Kainatı yaratanın, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt eden ilâhî son sözdür.
 
 
 
Hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan Kur’an’a güvenmeyen,
Kur’an’ndan başka bir kitaba, bir  söze de iman etmeyecektir.
 
 
 
Allah, sözlerin en güzeli olan bu Kur’an’ı kendi içinde tutarlı,
Ayetleri arasında mükemmel bir âhenk ve uyum ile nazil etti.
 
 
 
Kur’an ile Rab’lerine saygı duyanların, azap ayetleriyle tüyleri ürperir.
Rahmet ayetlerine okununca Allah’ın zikrine muhabbetleri  ve imanları ziyadeleşir.
 
 
 
 
 
 
 
Ruh,beden ve gönüller Kur’an ile huzur ve sükunet bulur.
Kur’an, saygı duyanlara  nurundan ikram ederek bizleri aydınlatır.
 
 
Kur’an’daki elçilerin hayatlarında, akıl sahipleri için ibretler vardır.
Kur’an’daki kıssaların hiçbiri, ayrıntısı bile hikmetsiz değildir.
 
 
 
Kur'an,mü'minler için şifa ve rahmet vesilesi olsun diye indi.
Allah’ın ayetleri zalimlerin ise hüsran, zarar ve hırçınlığını arttırdı.
 
 
 
Kur’an, bir öğüt, gönüllerdeki tüm hastalık ve dertlere kesin bir şifadır.
Müminler için yol gösterici ve her türlü iyiliğin membaıdır.
 
 
 
Hakîkati işitmeyenlerin kulaklarında Kur’an’a karşı bir sağırlık var.
Ön yargılarından Kur’an anlaşılmaz diye yanlış  bir algıları var.
 
 
 
Kur’an, kendisinden önceki kitapları onaylayan gerçeğin ta kendisidir.
Şüphesiz Allah, kullarının tüm yaptıklarından haberdar ve dâimâ görmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kur’an’la hidayet bulan kendi için hidayet bulmuştur.
Kim sapmayı isterse,tercih ederse,o da kendi aleyhine sapmıştır. 
 
 
Kur’an’ın bildirdikleri,çok büyük ve önemli  haberlerdir.
Çünkü Rabbimiz Kitabında hiçbir şeyi boşuna dile getirmemiştir.
 
 
 
Eğer bütün insan ve cinn toplulukları bir araya gelseler,
 Kur’an'ın bir benzerini getirmeye güç yetiremezler.
 
 
 
Hz.Allah, Kur’an’da en doğru, en âdilâne hükmü verir.
Kur’an ile hakîkati dile getirir,hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
 
 
 Kur’an hiç şüphesiz Hz.Allah tarafından indirilmedir.
Başkasına ait olsaydı içinde birçok hata ve tutarsızlık olurdu.
 
 
 
Cebrail onu Levh-i Mahfuz’dan Peygamberin kalbine indirdi.
Hiçbir cin, şeytan,şerli yaratık ona  hiçbir şey iliştiremedi.
 
 
 
Ne cin,ne şeytan,ne de benzeri şerli yaratık Kuran’a karışamaz. Ona, tertemiz olanlar ve  meleklerden başkası dokunamaz.
 
 
 
 
 
 
Kur’an okuyacağımız  zaman, Hz.Allah’a sığınmalıyız .
Kovulmuş her türlü şeytanın vesveselerinden Allah’a iltica etmeliyiz.
 
 
Kur’an okunduğunda, tam bir saygı ve teslimiyetle kulak vermeliyiz.
 Kur’an bir konuda hüküm vermişse, ona alternatif görüşler öne süremeyiz.
 
 
Allah’ın kelamı Kur’an, konuştuğunda,herkes susup onu dinlemeli.
Kur’an ı Kerim vesilesiyle ilâhî merhamete lâyık hale gelmeli.
 
 
Kur’an’ı insanlığa tebliğ etme ve hayatına uygulama Allah’ın emri,
Hz.Allah’tan başka hiçbir güce,otoriteye boyun  eğilmemeli.
 
 
Rabbimizden bize indirilenin en güzele,,Kur’an hükümlerine uymalı,
Böylece şuursuzca, apansız azap çatmasından korunmalıyız.
 
 
Kim ki Rabbinin gönderdiği  son mesajı dinlemeyecek,
Zâlimleri bekleyen azap,hiç farkında olmadan onlara bir anda inecek.
 
 
Hz.Allah,Kur’an’ı dinlemeleri için cinleri Rasulullah’a yöneltmiş.
Cinler, geldiklerinde, birbirlerine “Susun!” deyip ayetleri dinlemiş.
 
 
İstifade etmek için birbirini susturup Kur’an’ı dinlediler.
Kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.
 
 
Kur’an’ı dinleyince  derhal ona iman ettik dediler.
Hiçbir şeyi Rabb’e ortak  koşmayacaklarını  açıkça ilan ettiler.
 
 
Kuran,gece gündüz okunup dururken yeterli gelmeyenler vardı.
Onlar,Allahın indirilmiş kitabı varken başka mucize aradı.
 
 
Kur’an, asla şüphe, çarpıklık, karışıklık ve yanlışlık bulunmayandı.
Ahirete inanan, hazırlık yapanlara yol gösterici olandı.
 
 
Kur’an,Allah’tan gereği gibi sakınanlara mükemmel bir rehberdir.
Kendisine inanıp güvenenlere  engin hazinelerini bahşedendir.
 
 
Rasulullah Kur’an ayetlerini okuyup tebliğ ediyordu.
İnanıp gereğini yapanları  her türlü şirk ve günah kirlerinden temizliyordu.
 
 
Hz.Allah,Kur’an’da beni anın ki dünya ve âhirette iyilikler bahşederek sizi anayım.
Kalbiniz,söz ve  işle bana şükredin ve nankörlük etmeyin dedi.
 
 
 
Hz.Allah, dâimâ sabırla direnenlerle beraberdir.
Kur’an der ki:Ey inananlar!Sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin.
 
 
 
Allah'ın indirdiği Kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar,
Kur’an ı Kerim’i  değeri az masiva için satıp hüsran alandır.
 
 
Onların yedikleri, karınlarındaki ateşten başkası değildir.
Hz.Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, temize çıkarmayacaktır.
 
 
Hz.Allah,kitabı olan Kur’an’ı Kerim’i hak ile indirendir.
İmtihan ve nice hikmetlerle bir kısmı muhkem;bir kısmını müteşabihtir.
 
 
Kalplerinde şüphe ve eğrilik olanlar, fitne ve keyfi yorum için müteşabihe sarılır.
Kitabın aslı ve esası olan muhkem ayetler,öğüt almak için yeterlidir.
 
 
Müteşahiblerin hakiki makasıdını Hz.Allah bilir.
Ehli İlim,’’Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır’.der
 
 
Derin kavrayışlı müminler,  Hz.Allah a şöyle yalvarırlar:
Rahmetinle bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme.
 
 
Kur’an,Kitap Ehline de çağrı yapıyor ve kendine davet ediyor.
Halktan gizlediğiniz hükümleri açıkça bildiren Kur’an’a gelin diyor.
 
 
Son Elçimiz Muhammed as, nihâyet gelmiş bulunuyor!


Allah’tan size nur ve apaçık Kur’an, gelmiş duruyor.
 
 
Kur’an, daha önceki kutsal kitapları tasdik edici ve denetleyicidir.
Kur’an’la hükmedin;hakikati bırakıp heva ve heveslere meyletmeyin.
 
 
Kuran müminlere sıkıntı çeksinler diye indirilmiş değildir.
Müminlere bir hidâyet rehberi, rahmet kaynağı ve bir kurtuluş müjdesidir.
 
 
Allah’ın bize olan nimetlerini hiç hatırdan çıkarmadan,
Hep birlikte, Allah’ın Kur’an ipine sımsıkı sarılmalıyız.
 
 
Kur’an ,hayra çağıran, iyiliği emreden bir topluluk bulunsun  der.
Kötülükleri de önlemeye çalışan bu kimseler kurtuluşa erenlerdir.Kur’an bildiriyor:Eğer bu görevi yerine getirmeyecek olursanız,
Sizden öncekilerin başına gelen felâketler,sizin de başınıza gelebilir.
 
 
Kur'ân,Hz. Allah katından  kıymetli, şerefli şanlı sahifelerdedir.
Şerefi yüksek, üstün olan bu Kuran,İnsanlığın huzur ve kurtuluş reçetesidir.
 
 
Şüphesiz kendilerine Kur’an’ın hüküm ve haberleri gelince onu inkâr edenler,
Dünyada da âhirette de zillet ve perişanlık içinde bocalayıp dururlar.
 
 
Kur'an, önceki ilahi metinleri doğrulayıp tashih eden Kitaptır.
Ahirete inananlar namazlarını korur ve Kur’an’ın tamamına inanır.
 
Bu Kur'an, hayrı öğreten, faydalı mübarek bir kitaptır.
Âhirete, ebedî yurda iman edenler için, bu kitapta  hayat var.
 
 
 
 
Kur’an’a inanan,Rab’leriyle aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutar.
Bu bağ için namazda ve tüm kulluk amellerine dikkatli davranırlar.


 
 
Anakent halkını ve aşama aşama çevresindeki diğer bütün yerleri,
İnsanları,toplumları, ülkeleri ve tüm insanlığı uyarman için indirilmiştir.
 
 
Allah’ın indirdiği kitaplar,insanların iyiliği, kurtuluşu için her zaman hidayet rehberi oldu.
Hakkı bâtıldan, helâli haramdan, imanı küfürden ayıran bilgileri içeren son ve mükemmel mesaj, Kur'ân oldu.


 
 
Allah'ın, Kur'ân'daki âyetlerini inkârda ısrar edenler için,
Dünyada  körlük ve karanlık;Ahirette  azap ve ebedi hüsran  vardır.
 
 
 
Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için, iki dünyada çetin bir azap vardır!
 Hiç kuşkusuz, Allah azizdir, mutlak güç ve otorite sahibi olandır.
 
 
 
A.ERKAN AKBALIK
08/06/2020
Selam,dua ve muhabbetlerimle…
Kur’Ramazan’da başlanmış ve Şevval’in ortasında tamamlanmıştır.
 

Bu yazı 3474 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum