Yılbaşında 80 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması; 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacak.

Yılbaşında 80 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması; 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacak.

Yılbaşında 80 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
15 Aralık 2020 - 15:21

 

Ülkemizde basit usule tabi 806 bin

871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız

bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira

destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi,

dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü,

pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak. Bir diğer destek kalemi olan

kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan

esnafımıza yine üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği

yapacağız” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı. Toplantıda ele alınan

konulara dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Salgın şartlarına

rağmen yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerimizde 851 yeni fabrika üretime başladı. İmalat

sanayi siciline yeni kayıt yaptıran 13 bin 546 tesis üretime geçti. Bugün itibariyle sanayi bölgelerinde 4

bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Üretim tarafındaki bu güzel gelişmelerin istihdama etkilerini de

görüyoruz.”

“HALKIMIZIN TASARRUFLARINI TÜRK LİRASI OLARAK DEĞERLENDİRMESİNİ TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ”

Erdoğan, “Aziz milletim; halkımızın tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmesini teşvik etmek

istiyoruz. Bu amaçla Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj

oranlarını düşürmüştük. Buna göre stopaj oranları altı aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15

yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıl üzerinde olanlar için ise

yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Ayrıca, son

zamanlarda Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveni artırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu

adımlar atıldı. Bu sayede Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk priminde düşüş ve

Türk Lirası’nda değerlenme yaşandı, vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi.

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden Türk

Lirası’na çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek

vermelerini bekliyorum” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TÜM POLİTİKALARINI SALGIN SONRASI DÖNEMİN KAZANANI OLMA HEDEFİNE GÖRE

ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Erdoğan, “Güçlü yönlerimizin farkında olduğumuz gibi sıkıntılarımızı ve çözüm yollarını da gayet iyi

biliyoruz. Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve bunların

yol açtığı maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun bir mücadele içindeyiz. Faizlerin piyasa

şartlarında makul seviyelere inmesi için çalışıyoruz. Savunma sanayiimizde iktidara geldiğimizde

yüzde 20 düzeyinde olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70’lere ulaşmış durumdadır. Bu alanda başarıyı

getiren yönetişim modelini imalat sanayinin diğer alt sektörlerinde de uygulayacağız. Üretimde ara

malı ithalatına olan bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede

 

önemli kazanımlar elde edeceğiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında

önümüzdeki aylarda kimya, eczacılık, ilaç, tıbbi cihaz, ulaşım ve elektronik gibi yüksek teknolojiye

dayalı sektörlerde yeni çağrılara çıkıyoruz. Bu ürünlerde yurt içi üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini

temin için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye’nin tüm politikalarını salgın sonrası dönemin

kazananı olma hedefine göre şekillendiriyoruz. Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkânlarımız, güçlü

tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye’ye yatırım yapan herkesi

memnun edecek seviyedeyiz” dedi.

“UYGULADIĞIMIZ KISITLAMALARIN VE DİĞER TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK”

Erdoğan, “Türkiye uluslararası kurumlarla iş birliği hâlinde ve onların belirlediği standartlar

çerçevesinde salgınla mücadelesini şeffaf bir şekilde yürüten ülkedir. İstatistiklerle ilgili yöntem

değişiklikleri de hep bu uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapılmıştır. Her fırsatta tamam diye

ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayeti telkin ederek aşı geliştirme çalışmaları başta

olmak üzere konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyerek süreci yönetiyoruz. Aldığımız tedbirleri

sadece ve sadece milletimizin hayatını, sağlığını, geleceğini düşünerek belirliyoruz. Son Kabine

Toplantımızın ardından vaka sayılarındaki artışa ve hastanelerimizdeki doluluk oranlarına bakarak

kararlaştırdığımız içinde sokağa çıkma kısıtlamalarının da bulunduğu ilave tedbirleri milletimizle

paylaştık. Bugünkü Kabine Toplantımızda alınan tedbirlerin sonuçlarını kapsamlı olarak

değerlendirdik. Milletimizin tüm fertlerinin büyük fedakârlığıyla uyguladığımız kısıtlamaların ve diğer

tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurallara daha sıkı riayet etmek suretiyle bu

mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimiz için milli bir görevdir. Biz de milletimizin fedakârlıklarına karşı

şükranlarımızı, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz desteklerle ifade etmeye çalışıyoruz” diye

konuştu.

“ESNAFIMIZA TOPLAMDA 5 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ”

Erdoğan, “Yılsonuna kadar yüzde 20’den, yüzde 10’na indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj

oranının uygulanması süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde yüzde 18’den yüzde 8’e

indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak

uygulamaya devam edeceğiz. Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlattığımız

konaklamadan yeme-içmeye, yolcu taşımacılığından bakım-onarıma kadar birçok sektörü kapsayan

KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran’a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira desteği ile

gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile

kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1

milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe

şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı,

terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu

işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar

718 milyon liralık bir desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Bir diğer destek kalemi olan kira

desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan

esnafımıza yine üç ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği

yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini

esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki üç ay boyunca

esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları

üzerindeki turizm tesisleriyle deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı,

kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecri misillerin ödeme sürelerini başvuru şartı

aramaksızın bir yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır.

Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri

kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkânı sağladık.

“YERLİ AŞI ÜRETİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

 

Erdoğan, “Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında

kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir

şekilde devam ettireceğiz. Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması; 31

Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza

ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç,

faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın

kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması

sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut

kredisinden çocuklarına eğitim-öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek

çok imkâna kavuşacaklardır. Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı bu

hususun süratle neticelendirilmesi hususunda görevlendirdim. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin

yönetiminde görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını anlık olarak takip ediyorum. Mevcut

uygulamalarla ilgili ihtiyaç duyulacak sıkılaştırma veya normalleşme adımlarını istediğimiz zaman

atma imkânına sahibiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü

durumda olması, Türkiye’nin salgınla mücadelede geride değil tam tersine ileride olduğunun

işaretidir. İnşallah bu mücadelemizi de başarıyla neticelendirecek, aydınlık geleceğimize doğru

yürümeyi sürdüreceğiz. Sözlerime son vermeden önce İzmir’deki sel felaketinde hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı temenni ediyorum.” HABER

Bu haber 4387 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum