Uyarı ve Öneri
Adevviye Şeyda Karaslan

Adevviye Şeyda Karaslan

Uyarı ve Öneri

23 Şubat 2021 - 08:13

UYARI VE ÖNERİ

Böyle endişe sebebi bir yazıyı yazmak istemezdim ancak buna mecbur hissediyorum.

Bir süre önce Münir Derman Hocamızın çok üzgün olduğu, hatta ağladığına ilişkin  rüya iletilmişti. Allah Dostunun İki Damla Gözyaşı başlığıyla aktarmış sebebini anlamaya çalışmıştım. Akabinde yine bir seveni aracılığıyla ayetlerden oluşan zikir önerisi iletildi. Kâinat için, devlet için, hastalara şifa için gecenin bir vaktinde onbir kere zikredin diyordu.
O günden itibaren yapmaya başlamıştık bu zikri.

Bu sabaha karşı saat 06:15 de net seçemediğim rüyadan kulağımda tekrarlanan bir cümle ile uyandım. "Yedi gün boyunca depremler olacak, yapılan zikirler lehimize çevirecek." Kendim tekrarlıyordum bu cümleyi.

Bildiğiniz üzere sizlere zaman zaman bu başlık altında mana aleminden gelen uyarı ve önerileri ilettim. Elimizden geldiğince önerileri yerine getirdik. Gelen uyarılar, sadece fiziki değil, her manada tüm dünyada depremler olacağı, İslam aleminde keskin bir dönemeçle, büyük değişimle yeniden doğuşun yaşanacağı yönündeydi.

Bunlar bana iletilen şeylerdi. İlk kez kendim böyle bir rüya gördüm. Hakkımda ne düşünüleceği kaygısını aşacak bir şeydi bu. Bir yazı eşliğinde zikirleri ve duayı tekrar iletmek zorunda hissettim.

Yaklaşık bir yıldır yaşadığımız belirsizlik dolu ve endişe verici sürecin yol açtığı bir rüya da olabilir. Zaten bir süredir kabuğuma çekilip ibadet ve dua ile meşgul olma ihtiyacı içindeydim. Bu vesileyle gerçekleştireceğim. Bu süreçte telefonlara da cevap veremeyeceğim. İnşallah hiçbir uyarı gerçekleşmez ancak böyle bir uyarıyı iletmemenin vicdani yükünü göze alamazdım. 

Yüce Rab'bimiz yardımcımız olsun. Kur'an hürmetine, yapacağımız zikirler hürmetine, sevgili peygamberimizin yüzsuyu hürmetine dualarımızı kabul eylesin, günahlarımızı, hatalarımızı bağışlasın. Hafiz adıyla muhafaza eylesin. Hadi adıyla yol göstermeye devam etsin.

Birlik içinde imanımıza, evlatlarımıza, geleceğimize, vatanımıza sahip çıkabilmeyi; içinde bulunduğumuz bu zor zamanlardan, Selâm adıyla hayırlısıyla, kolaylıkla, Selâmete çıkabilmeyi nasip eylesin. Amin Ya Rab'bi!.

Adevviye Şeyda Karaslan 
23 Şubat 2021 

Münir Derman Hocamızdan iletilen zikir:
 (Gece vakti, her bir ayet başta bir kere  besmele ile 11 kere okunacak. Biz beş vakit farz ve gece namazı sonrası yapıyoruz.) 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- "Vallâhu indehu HUSNUL MEÂB" 

2- “Seyec’ alullâhu ba’de ‘usrin yüsrâ” 

3- "Tatme-innu" 

4- "Veyes-elûneke ani-rrûh, kuli-rrûhu min emri rabbî vemâ ûtîtum mine-l’ilmi illâ kalîlâ" 

5- "MİN EMRİ BEYNE’L- KÂFİ VE’N- NÛN "

Duası:
"Allah'ım! Kabe gibi kokan vatanımızı her türlü afat-ı semaviyeden, afat-ı arziyeden koru. Memleketimizi, devletimizi, milletimizi koru.
Devlet büyüklerimizi ulul emrin ayetleriyle, ulul emrin hadisleriyle Lâ ilâhe illâllah tevhidiyle, tekliğin içinden, Adil Esmanla amel ettir ya Rabbi.
Anadolumuzu kabe gibi kokutan Allah dostlarına minnettarım. Hayır dualarıyla haylandır Anadolumuzu kıyamet kopuncaya kadar.
Ey dert, keder, hastalık ve üzüntü veren şeyler ve varlıklar! Okunan Kur'an hakkı için, ehlibeyt hakkı için, şu an yaptığımız dualar, virdler hakkı için, El- Bedî  esmasıyla, sizin olmayan bu mekandan, ruhumuzdan, hem de vücudumuzdan çıkıp gidin.
Hûvel Evvelu, Hûvel Ahiru,  Hûvel Zahiru, Hûvel Batın ve hüve bi külli şey'in alim."
Allah hakkı için. Bu duayı vird et, hiç olmazsa gece namazında. Lillahi'l Fatiha.

Dr. Münir Derman

“Sonsuz salavat incilerinin dizileriyle, nihâyetsiz selam cevherleri Muhammed Mustafa’nın feyizlere açık ruhuna, hikmetlere açık göğsüne saçılsın. Gündüz parladıkça, güneş âlemi aydınlattıkça, ruhu rahmet ve semalara gark olsun... Tertemiz ehl-i beyt’e selam olsun.”
Dr. Münir Derman

Bu yazı 190 defa okunmuştur .