ALLAH İNSANLIĞI İMTİHAN, TARİH DE TEKERRÜRE DEVAM EDİYOR?
Erkan AKBALIK

Erkan AKBALIK

ALLAH İNSANLIĞI İMTİHAN, TARİH DE TEKERRÜRE DEVAM EDİYOR?

14 Ocak 2020 - 15:37

 ALLAH  İNSANLIĞI İMTİHAN,

TARİH DE TEKERRÜRE DEVAM EDİYOR?

İnsanlar olarak unutkanız.Yaptıklarımızdan,hatalarımızdan ders çıkarmayı ve ibret almayı ihmal ediyoruz.Bunun için yanlışlar,kayıplar artarak devam ediyor.

Yeryüzünün halifeliği sorumluluğuyla gönderilen ve imtihan edilen insan vasfımızı unutuyoruz.

Arzı imar etmek ve nesli ıslah etmek gibi ulvi bir misyonumuzu kapitalizmin,modernizmin,hedonizmin,sekülerizmin dayatmasına kurban ediyoruz maalesef.

 

Bizden mesafe olarak  çok uzakta olan Avustralya’da 4 aydır süren  maddi yangınların aldıkları insanlıktan uzak kararlar nedeniyle  manevi olarak daha da artarak devam edeceği bekleniyor.

İnsanların ihmal veya kasıtları yüzünde kainattaki mükemmel  denge olumsuz etkileniyor.İnsanoğlu hatalarını telefi,tamir,ıslah  yolunu seçmesi gerekirken faturayı başkalarına çıkarmada mahirdir.

 

Nitekim Avustralya’da bazı bölgelerde ortaya çıkan susuzluğun faturası develere,atlar kesildi.

Halbuki  Cenabı Allah bizler düşünelim,ibret alalım,akledelim,tefekkür edelim diye şöyle buyurmuştu:(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? Diyerek farklı konularda ibret almamız ve azamet karşısında mütevazi olmamız isteniyor.


Bakmasını ve görmesini bilen için  kainattaki her şey harikuladedir.

İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin (içsin).  Ona kötülük dokundurmayın; sonra sizi yakın bir azap yakalar.

Allah’ın yarattığı ,yaşattığı ve rızkını verdiği hiçbir şeye zulmetmeyin .Allah’ın arzı geni,rızkı bol,lütufları sonsuzdur.Kainattaki dengeyi bozmaya çalışarak kötülük yapmayın.Kötülük karşılıksız kalmayacağı için er veya geç,dünya veya ahirette azaba yakanlarsınız diye uyarıyor.

Fakat Semûd kavmi o deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler. Dün Semud kavminden idi  bugün  herhangi bir insan deveyi, atı,zebrayı,vahşi kedileri,kertenkeleleri veya yılanları yok edemez.

Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi.

Can sahibi olan her ne varsa deve, at veya herhengi bir canlının içtiği suyun hesabını yapıyor nankör ve azgınlaşan insanlar ama kaldığı villalarda israf ettiği suyu, arada bir kısa süreliğne  yüzdüğü havuzlarda dünya genelindeki bir avuç mutlu azınlığın hesaba katarsak harcadığı milyonlarca metreküp suyu görmüyor.

Golf sahaları için dünyada bir günde tüketilen 660 bin tonu aşkın suyun, 4.7 milyar insanın günlük asgari su gereksinimine eşit olduğu biliniyor.Terazinin bir kefesinde Golfü bilen oynayan seyreden sınırlı sayıdaki ,zengin,azgın,emperyalist,kapitalist,hedonist şımarık bir gürüh.Terazinin  diğer kefesinde  fakir,muhtaç zengin olmadığı,seçkinlerden olmadığı için göz ardı edilebilinen 5 milyara yakın insanın  gereksinimi…

 

Avustralya kıtasında resmi makamların suların yetersizliği gerekçesi ile serbest dolaşan develerden binlercesinin telef edilerek katline karar verildi.

Bir tezat da bu dünyanın başka yerlerinde insanlar açlık,yetersiz beslenme,yokluk  nedeniyle zorluklar yaşamaya devam ederken sadece kendini ve dar bir çevreyi düşünen aç gözlülük dünyayı daha da yaşanmaz hale getirmekte.

Emperyalistlerin yaşanmaz hale getirdiklei İslam Coğrafyamız ve yine emperyalistlerin hayatını karartıkları kara kıta Afrika,Savaş bölgeleri ve daha bir çok yerde açık ,yokluk veya yetersiz beslenme sorunları kartopu gibi katlanarak büyürken merhametsiz.vicdansız,şuursuz Avustralya kıtasında resmi makamları böyle ahmakça akılsızca ve saçma karar alırken BM vb adı olup doğru hükmü olmayan oluşumlarda üç maymunu oynamaya devam ediyor maalesef.

Helikopterlerle havada keskin nişancılarla telef edilecek hayvanlar için 16 milyon dolarlık bir ödenek kullanılacak.Allah’ım tüm insanlar  için akıl,vicdan ,adalet,irfan,hidatet istiyoruz.Zira aynı gemideyiz ve içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eyleme.

Dünya sadece insanların dünyası değildir.Hz.Nuh as gemisine insanlarla beraber hayvan çiftlerinden de bindirmişti.

Avustralya’daki develer ve atlar, kuraklığın etkili olduğu bölgelerde suyu tükettikleri gerekçesiyle öldürülmesini isteyen ve bu katliam talebinin Aborijin liderlerinden gelmesi dehşete düşüren garabetlerden bir olarak tarihteki yerini aldı.

Halbuki 19. yüzyıl sonlarında İngiliz sömürgecilerin Avustralya’ya gelerek Aborijinlere uyguladığı katliamlar sonrası halk köleleştirilmiş ve ardından büyük bir maden yağması başlarken aborijinler madenlerde kölelik koşullarında çalıştırılmıştı.O günleri ve maruz kaldıkları kötü akibeti unutan Aborijinler,hayvanlara katliamı talep eder duruma gelmesi dünyanın sürekli değiştiği ve bozulduğunun da bir göstergesi olsa gerek.

Ateş topuna dönen kıtada yaşanan yaygınlardan ders alınmamış olması kötü bir durum.Yangınlardan kurtarılan bir kaç  canlı çeşidi sosyal medyada boy boy yer alıyordu.

Bunlara duyarlılık gösteren insanların yük taşıyan,eti,sütü,kılından dahi istifade ettikleri-hatta hiçbir özelliğinden istifade edilmese bile canlı olduğu için dokunulmaz olan ve korunması gereken- varlıkların katledilmesine duyarsız kalması veya cılız ses çıkması

Allah’ın bir azap,doğanın bir intikam alacağının habercisidir.

Doğaya karşı özellikle can sahibi bu varlıklara  karşı işlenen bu katliam karşılıksız kalmayacağından eminim.

Geçtiğimiz yılda da Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti. 

Bu vahşilikler sadece uzakta ve başka milletlerde yaşanmıyor.Ülkemizde yerel medyada hergün bir canlıya,hayvana işkence görüntüleri yer alıyor.

Avcıların ihtiyaçları yok iken sırf keyif için öldürdükleri canlar bence benzer bir vahşettir.Bunların bir benzeri geçen günlerde Antalya da  av ve yabani hayvanları vurmak için yaptıkları safariler iptal edilmeli ve ilgili kişiler en ağır cezaları almalıdır.

Geyik,yaban keçisi ve koçu öldürüp  sırf kafasını evinde bir yerde sergilemek maksadıyla ülkemizin,milletimizin ekosistemini bozan şımarık zenginlere caydırıcı cezalar; bundan da önce iman ve merhamet bilinciyle kuşanmış insanımızın sarsılmaz iradesi onların karşısında  sağlam bir kale olup durmalıdır.

Boynuzsuz koyunun boynuzludan hakkını alacağı günün  şuurunda olmalı ve vereceğimiz  hesabı unutmamalıyız.

 

A.Erkan AKBALIK

12 Ocak 2020

Manisa  23.58

 

Bu yazı 1175 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum