Yüce Allah'ın Kelamı: Aziz Kur'an-ı Kerim
Erkan AKBALIK

Erkan AKBALIK

Yüce Allah'ın Kelamı: Aziz Kur'an-ı Kerim

20 Mart 2021 - 16:05


Hiç şüphesiz, zikri olan  Kur’an-ı Kerim’i indiren Hz. Allah’tır.

Hz. Allah, hakla indirdiğini elbette her an koruyacaktır.

 

Kıyamete kadar muhafaza edilecek hayat kitabı Kur’an,

O’nun muhafızıdır bizzat yeri, göğü ve her şeyi yaratan.

 

Kur’an, Hz. Allah tarafından rahmet olarak peyder pey indirildi.

 Rabbimiz insanların hayatına uygulanmasını, yaşanmasını diledi.

 

 Kur’an’a en muhtaç olan ilk halka cahiliye Arap’larıydı.

Bu vesileyle Kuran’ın dili Arapça; Mesajı evrensel  ve tüm insanlığaydı.

 

Hz. Allah tüm halklara konuştukları dilde kitap gönderirdi.

Nebi as göndermediği, uyarmadığı hiçbir milleti helak etmedi.

 

Kentlerinin merkezi konumunda bulunan Mekke’de indi.

 Halka halka tüm insanlar Kur’an’ı Kerim’le uyarılmak istendi.

 

Gerçekleşeceğinden asla şüphe olmayan o Kıyamet Günü’ne,

İnsanlar hazırlık yapıp, Kur’an ile Cennetlik olsun diye.

 

Çünkü o gün gelip çatınca, artık çalışma, ibadet biter bir anda.

İyi insanlar Cennete girecek; Hz. Allah’ı gazaplandıranlar ise alevlerin içine.

 

 Kur’an, hiç şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı…

Güvenilir bir elçi Cebrail’in Hz. Allah’tan getirdiği hak kelamı.

 

Cebrail, onu doğrudan Hz. Allah’tan olduğu gibi alıp getirmiş.

Hz. Allah’ın seçip razı olduğu Hz. Muhammed(sav)in kalbine indirmiş.

 

Cebrail’e düşman olan, aslında Hz. Allah’ın düşmanıdır.

Çünkü O, Kur’an’ı Allah'ın iradesiyle Nebi’sine ulaştırandır.

 

Müminlere hidayet rehberi olan ve müjdeler getiren Kur’an’ı indirdi.

Hz. Muhammed’(sav)in kalbine, hafızana, Cibril’i Emin vahyi iletti.

 

Kur’an, şerefli bir elçi, vahiy meleği Cebrail’in Rabbinden aldığı,

Kulu Muhammed(sav)’in kalbine indirdiği Hz. Allah’ın kâinata son kelamı.

 

 

Elbette ve kesinlikle Kur’an-ı Kerim, önceki kitapları denetçi ve tasdiktir.

Korunmuş Ana Kitap'taki Levh-i Mahfuz’da yazılı hakikattir.

 

Cebrail onu Levh-i Mahfuz’dan olduğu gibi indirdi.

Hiçbir şerli yaratık insan, cin, şeytan ona ilişmedi ve ilişemezdi.

 

Kur’an’a bir şey karıştırılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez.

Çünkü ona, tertemiz olanlardan başkası kesinlikle erişemez.

 

Şirkten ve inkârdan arınan temiz Müminlerden başkası faydalanamaz.

Hidayetine tabi olmayanlar, bereket ve sevabına da nail olamaz.

 

Kur’an’ı Kerim’i şeytanlar, cinler indirmiş değildir haşa!

Onu, doğrudan  Âlemlerin Rabbi gönderilmiştir tüm insanlığa.

 

Hz. Allah tarafından korunan bu kitap, asla ve hiç değiştirilmeyecek.

Nebi(as)’a nazil olmuş ve tüm insanlığa tebliğ edilecek.

 

Kur’an, inişiyle kıymetlenen mübarek bir gecede indirildi.

Kadir Gecesi’nde hüsrandaki insanlığın kurtuluş reçetesi geldi.

 

Kur’an, insanlığa yol göstererek doğruyu yanlıştan ayırdı.

İyi olanı  kötüden, hakkı batıldan ayıran muhakkak furkandı.

 

Hz. Allah, Kur’an’ı sure sure, ayet ayet bölümlere ayırdı.

İnsanlar rahat öğrenip hayatlarında yaşasınlar diye zamana yaydı.

 

Kur’an insanlara yavaş yavaş ve hayata sindire sindire indirildi.

Bir defada toplu olarak değil, yirmi üç yılda tedrici olarak geldi.

 

Kulu ve elçisine, insanoğluna bu hikmet dolu Kitabı gönderdi.

Kur’an’da insanı çelişki, kuşkuya düşürecek veya saptıracak  şeye izin vermedi.

 

Yanlışlığa ve eğriliğe yer vermeyen Hz. Allah’a hamdü senalar olsun.

Her türlü övgüye, teşekküre ve hamde lâyık rabbimize şükürler olsun.

 

Kur’an, bütün kutsal kitapların özü ve esası olan ana kaynaktandır.

Çok yücedir, insanlığı kurtuluşa ulaştıracak hüküm ve hikmet membaıdır.

 

 

 

İşte Hz. Allah, tüm insanlığı bu kutlu kitaba çağırıyor.

Dosdoğru yolu bulun, kaybolmadan Cennet’e ulaşın diyor.

 

En güzel öğütleri, en doğru hükümleri içinde barındıran Kur’an’dır.

Rasulullah’ın apaçık delili olarak da hikmetli Kur’an, şahit olandır.

 

Hz. Allah’ın katından  rahmet ve merhametle indirilen kılavuz,

Mutluluk, huzur ve berekete yalnız Kur’an’a uymakla sahip oluruz.

 

İnsanlar Kur’an ayetleri üzerinde iyice düşünsünler diye,

Gönderildi ki sağduyu sahipleri onu okuyup öğüt alsınlar diye.

 

Kur’an, hayır ve bereketlerle dolu bir hikmet kaynağıdır.

Tüm insanlığın iyiliği için nasihat, müjde ve uyarı kitabıdır.

 

Kur’an, tüm insanlığa gönderilmiş feyiz ve bereket kaynağıdır.

Merhamete lâyık olabilmek için karşı gelmekten sakınılmalıdır.

 

Kur’an’a inanlar mutlaka Ahirete inanır, gereğini yaparlar

Rableriyle aralarındaki gönül bağını sürekli canlı tutarlar.

 

Rabbinin kendisiyle konuşması için Kur’an ı Kerim okurlar.

Rabbiyle konuşmak için ihsan bilinciyle namaz kılarlar.

 

Kur’an kendisinden önceki kutsal kitapları tasdik eder.

Tahrif edilmiş, çarpıtılmış hükümleri düzelterek tashih eder.

 

Hak ve hakikati hurafelerden ayıklayan  denetleyici bir kitaptır.

Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran mutlak Furkan’dır.

 

Allah’ın bu Kitapta indirdikleriyle hükmedilmeli.

Heva, heves ve beşeri kurallara kurban edilmemeli.

 

 Yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Hz. Allah’tır.

İmtihandan sonra öldürüp, hesap soracağını Kur’an’da hatırlatır.

 

Yaratan Allah varken yaratılanların kurallarını dayatmak,

Allah’ın kitabına zulüm etme ve sonunu hüsran yapmaktır.


Dosdoğru hükümleri içinde barındıran bu son kitaptır.

Karanlıklardan aydınlıklara çıkaracak Nur u Hüda’dır.

 

Kur’an, iyiliği arttırmak için, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın der.

Kur’an’ın ışığında, en güzel toplumu oluşturmamızı ister.

 

Şeytanlaşanlara kulak asmadan, hak yolda ilerleyin der.

Bizi ayartmalarına, saptırmalarına engel olmamızı ister.

 

 Hepimiz eninde sonunda Allah’ın huzuruna varacağız.

İhtilaflı her konuda Allah’ın adil hükmüne şahit olacağız.

 

 

Kur’an bir dağın üzerine inseydi dağ param parça olurdu.

Allah korkusundan taşın, dağın haşyetine gözler şahit olurdu.

 

Kulluk emanetini yüklenen insanoğlu Kur’an’ın hakkını veremedi.

Hz. Allah’ın kudretini büyüklüğünü gereği gibi takdir edemedi.

 

Muhteşem kitap Kur’an karşısında duyarsız kalabiliyoruz

Cehennem ve Cennet’e rağmen rahat yaşayabiliyoruz.

 

Kur’an, biz insanlara ibret dolu  örnekler verir.

Bizleri ruhen ve zihnen düşündürüp öğüt almak için eğitir.

 

Kuran, kıyamete kadar hayatın her alanına hükmetmesi gerekendir.

Hz. Allah’ın Kitabı, şanlı, şerefli ve hayati mesajlar içerendir.

 

 Kur’an, Müminler için bir hidayet rehberi  ve bir müjdedir.

Bu kitap, inananlara yol gösterici ve ilâhî bir nimettir.

 

Hz. Allah, Kur’an’ı her şeyin açıklayıcısı kıldı.

Müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde kaynağı yaptı.

 

Yalnızca Allah’a boyun eğen Müslümanlara bir hidayet rehberidir.

Allah’ın kitabına uymayana kim, nasıl hidayet verebilir?

 

Hz. Allah, öğüt almamız için kitabını kolaylaştırdı.

Kur’an’ını uyanlar için rahmet kaynağı  kıldı.

 

Kur’an, apaçık bir nur; aydınlatıcı bir ışık olarak gönderildi.

Karanlıkları yok edip kâinata nur yaymaya geldi.

 

Kur’an, ihtiyaç duyduğunuz her konuyu açıklayıcıdır.

Yaşanan hayat ve yaşanacakla ilgili bilgiler barındırır.

 

 Kur’an’ın mesajı, tüm insanlığa sunulan hem müjde hem nasihattir.

Kur’an’ın hedefi insanlığı huzur, afiyet, barış ve adalet içinde yaşatmaktır.

 

Kur’an, inananları sonsuz mutluluğa ulaştıracak kılavuzdur,

Nankörlük edenlere azabı hatırlatan açık ve kesin gerçektir.

 

 Kur’an, her konuda son sözü söyleyen, en mükemmel hükümleri içerir.

Kâinatı yaratanın iyi ile kötüyü ayırt eden ilâhî son bildirisidir.

 

Hakikati tüm açıklığıyla ortaya koyan Kur’an’a güvenmeyen,

Kur’an’dan başka bir kitaba, bir söze de iman etmeyecektir.

Bu yazı 2825 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum