KORKULUKLARLA YÜZYILIN ANTLAŞMASI
  • Reklam
  • Reklam
Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

Kadir Keskin'in Kaleminden

KORKULUKLARLA YÜZYILIN ANTLAŞMASI

12 Temmuz 2019 - 16:24

KORKULUKLARLA YÜZYILIN ANTLAŞMASI
Mete Han’a isnat edilen eski bir menkıbe vardır. Mete Han’ın dokuz tane çocuğu vardır. Hükümdar Mete Han ölmeden evvel çocuklarını yanına çağırır.  Onlardan en büyüğüne bir ok vererek kırmasını emreder. Çocuk onu kolayca kırar. İki ok verir;  çocuk onları da kırar. Üç ok verir,  onlar da biraz zorlukla kırılır. Nihayet bir çok okları vererek birden kırmasını emreder. Çocuk kırmada aciz kalır. Bunun üzerine babası Mete Han der ki: “Siz, birbirinizden ayrılırsanız hepinizi  bu ok gibi  birer birer parçalarlar. Hâlbuki birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz”
“Birlikten kuvvet doğar” şeklindeki basit gibi gözüken bu tespitin ifade ettiği mana, düşündürücü ve önemlidir.  Rahmetli Fuat Köprülünün eserlerinden birinde okumuştum.  Cengiz istilası sırasında, o devirde yaşayan bir  İran  yazarının kaydettiği şu hikaye de    birlik açısından çok manidardır.
Kırk- elli İranlı’nın sevk ettiği bir kervanın karşısına birden bire atlı  bir Türk çıkar. İranlılara birbirlerinin ellerini kendilerine bağlatır. Son İranlı’nın elini de kendi bağlar. Ve sonra da kervanın bütün mallarını silip, süpürür ve götürür. Elleri bağlı İranlılar o halde şehirlerine dönerler ve başlarından geçeni anlatırlar. Bir tek adamın nasıl olup da kırk-elli kişiyi  bu hale getirdiğini  soranlara  kervancı başı şu cevabı verir: “ Biz kalabalıktık; lakin aramızda  birlik yoktu. O  Türk bir kişiydi, lakin  kendisiyle birlikti.”
   İranlı tüççarların durumu, bana bu günkü 56 tane İslam ülkesinin durumunu hatırlattı. İslam Ülkelerinin başındakiler, geçtiğimiz yıl zor bela halklarından korkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla toplandılar.  Daha bazılarının ülkesine döner dönmez gizli telefon görüşmesiyle kardeşleri İsrail’le(!), ağabeyleri Trump’a(!) “ Biz sizle beraberiz” diye  bağlılıklarını teyit  etiklerini   bilmeyen var mı?
Atlı Türk’ün cesareti bana Reisimizi,  yağmacılığı da evlerini yıkarak, zeytin ağaçlarını kökleyerek Filistinlilerin evlerini ve arazilerini gasb eden, onları acımasızca öldürüp,  yakaladıklarını ve yedi yaşındaki  çocukları da zindanlarda hapseden Yahudileri hatırlattı. İslam ülkeleri başlarındaki şeyhleri kralları, prensleriyle kalabalık ama hiç birinin de arasında birlik yok. Çünkü halklarıyla birlik değiller.  Çoğu, halklarının onayı ile değil Amerika’dan, İngiltere’den aldıkları icazetle koltuklarında oturuyorlar.  Reis, aralarında tek ama kendi ile kendi halkı ile birlik. Yahudi’nin de kendi arasında birliğinden söz etmeme gerek var mı?
Hele geçtiğimiz günlerde ev sahipliğini Bahreyn’in yaptığı Trump‘ın Yahudi damadı Kuşhner’in   Filistin’i tamamen Yahudi toprağı yapmak üzere  “ Yüz Yılın Anlaşması”  olarak yaptığı sunumunu  başta körfez ülkeleri olmak üze Mısır ve Suudi Arabistan’ın  da katıldığı   toplantıda  Kushner’i pür dikkat dinleyerek  kafa sallayıp, tasdik etmeleri görüntüsü ne kadar  tiksindirici  idi. Çünkü bunların hiçbiri de  gücünü oturdukları koltuklarda halkından değil, Yahudi güdümlü Trump’tan alıyorlardı. Hatta  Trump yüzlerine: “ Ben olmasam hiç biriniz bir hafta koltuklarınızda  oturamazsınız”  aşağılamasını da  sırıtarak  karşılamaları  ne kadar iğrençti.
Sade bir Müslüman’ım Haççımı yaptım, bir defa da umreye gittim. Buradan başta Diyanet İşleri Başkanı ile  TV. Ekranlarının güzellemesi din adamlarımıza sesleniyorum.   Rabb’imin emri olan Haç’ça hiçbir itirazım yok.  Yüce Peygamberimize olan sevgimiz dolayısıyla bir defa umreye de hiçbir itirazım olamaz.  Ama hocalarımızın her Cuma namazlarında nafile  bir ibadet olan Umre  anonsları  ne kadar şık, takdirlerinize arz ediyorum. Ninemin çok güzel bir sözü vardı “ Gönlü namazda olanın kulağı ezanda olur” diye. Umreye gidecek Müslüman kardeşlerimiz zaten gelir sizi bulur.  Cemaatin toplandığı o saatte  Umre ilanları yerine daha  yararlı dini bilgiler sunamazlar mı? “ Aküyü şarz ediyorum” diyerek  her sene umreye giderek Müslüman kardeşlerimizin bıraktıkları dövizleri  insan kasabı  Trump,  Selman’a karton  üzerinden gösterdiği silahları satarak  Müslüman kardeşlerimizin bıraktıkları  dolarları elinden alıyor, PKK nın Suriye’deki uzantıları  olan PYD ve YPG  lilere  silah olarak gönderiyor.  Amerika  cebinden bir kuruş çıkarıp  da garip gurabaya yardım etmez.Meksika sınırında olanlar hepimizin gözü önünde.Müslüman kardeşlerimiz  manevi akülerini ( dünyasını)  çocuk okutarak ,bilim araştırmalarına katkıda bulunarak,İHH 'nın  yetim çocuk kampanyasına katılarak Rabb'imizin razı olacağı infaklarda bulunarak   Manevi akülerini de şarz etmiş olmazlar mı?  Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din adamlarımızın konuyu bu yönden de değerlendirmesinde yarar görüyorum. Amacım Müslüman kardeşlerimizin nafile ibadetleri Mehmetçiğimize kurşun olarak dönmesin. 
Sonuç: İyi düzenlenmiş, akıllıca bir araya getirilmiş tek tek kuvvetler  “ kırılmaz” bir kuvvete dönüşmektedir.  Dağınık kuvvetler,  kendisini tek bir kuvvet halinde düzenleyebilmiş tek bir merkez tarafından dahi mağlubiyete uğratılabilmektedir. Şüphesiz ki birlik konusunda birliği ifade etme bakımından  “ birlerin toplamı” örneği, en veciz  ve  kestirme   ifadesidir.   Arada sırada bir araya gelerek  birlik gözükerek  hiçbir işe yaramayanlara  da en büyük örnek  KUŞHNER’in  “ YÜZYILIN  ANLAŞMASI”  olarak  sunduğu   başta Suudi Arabistan,  Mısır ve  Körfez ülkeleri. Allah bu zalimlerin halkına Hz. İbrahim sabrı versin.
Üç tane bir, alt alta konulursa sadece üç eder. Yan yana gelmiş üç tane bir’in toplamı ise yüz on birdir.
Birlerin her biri tek başına bir kuvvettir. Fakat yanlış kullanılırsa, doğru yerleştirilmezlerse bir mana ve önlem teşkil etmeyecektir. Bu izahlardan sonra  Arap  ülkelerinin    başındakileri  göz önüne getirin. Petrol bunlarda, dolar bunlarda ama hâkimiyet Amerikalıların ve İsrail’in elinde. Onun için Arap ülkelerini yan yana değil de alt alta yazılmış bir “1” gibi düşünün.
www.kadirkeskin.net

Bu yazı 1195 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum